กลุ่มอำนวยการ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ขอเชิญร่วมบริจาค กองทุน

"ปันน้ำใจ สพป.สิงห์บุรี "

เลขที่บัญชี 116-0-62956-0


วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี มอบหมายให้ นายนิรุตต์ เข็มเงิน รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรีประชาสัมพันธ์ สพป.สิงห์บุรี ร่วมงานวันนักข่าว ด้วยวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันนักข่าว” สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี ได้กำหนดจัดงาน “ วันนักข่าว “ ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เพื่อแสดงออกซึ่งความสามัคคีร่วมกัน การจัดหารายได้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกสมาคมฯ ตลอดจนเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ป่วยติดเตียง มีกำหนดการ ดังนี้ สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสิงห์บุรี เวลา 10.00 น. ทำบุญถวายภัตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี และ สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี เวลา 10.30 น. ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดสังฆราชาวาส อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน


วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น. นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วย บุคลากร สพป.สิงห์บุรี ร่วมประชุมตามโครงการเสมาสภากาแฟ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ณ สพม.5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มสถานศึกษา มีการพบปะสนทนาหารือข้อราชการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความคุ้นเคยให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันระหว่างส่วนราชการ และการแนะนำผู้บริหารใหม่ และจะมีการสัญจรในครั้งต่อไป ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งนายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบป้ายเสมาสภากาแฟให้กับคณะผู้บริหาร กศน.ต่อไป ในการนี้คณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกแสดงความยินดี กับ นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพม.5 ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ยะลา เขต 3


วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางเกตุชญา วงษ์เพิก รองผอ.สพป.สิงห์บุรี และ ดร.สยาม สุ่มงาม รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2 โดยมี นายมโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธาน โดยผู้เข้ารับการประเมินนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การ คนละ 20 นาทีหลังจากนั้นคณะกรรมการนิเทศให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น. นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วย นางเกตุชญา วงษ์เพิก รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี นายนิรุตต์ เข็มเงิน รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี และ นางสาวณฐมน ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีบวงสรวงสดุดีวีรชนค่ายระจัน ประจำปี 2564 เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของชาวบ้านที่แสดงออกถึงความรักความสามัคคีสู้รบกับผู้รุกรานแผ่นดินไทย ยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานในพิธี วางพวงมาลาเบื้องหน้าอนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน และกล่าวสดุดีวีกรรมของวีรชน ซึ่งในทุกวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี จังหวัดสิงห์บุรี ได้กำหนดให้เป็นวันสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน โดยได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องนับสิบปี
สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกรำลึกวีรชนชาวบ้านบางระจัน เนื่องในสัปดาห์สร้างจิตสำนึกรำลึกวีรชนชาวบ้านบางระจัน เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันที่ได้ต่อสู้กับกองทัพพม่าจนสิ้นกำลังและพ่ายแพ้แก่พม่า เมื่อวันแรม 2 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ พ.ศ. 2309 ประจำปี 2564 นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานนำจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกรำลึกวีรชนชาวบ้านบางระจัน เนื่องในสัปดาห์สร้างจิตสำนึกรำลึกวีรชนชาวบ้านบางระจัน ประจำปี 2564 โดยจัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อสักการะวีรชน และกล่าวคำสดุดีรำลึกวีรชนค่ายบางระจัน และยืนสงบนิ่ง เพื่อระลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญ เสียสละ ความรักชาติของวีรชน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.20 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยบูรณาการกับกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติของบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ซึ่งได้ดำเนินการทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ โดยมี นายนิรุตต์ เข็มเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นครูใหญ่ประจำวัน


วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี เข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทหน่วยงาน ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท โดยพระครูวิธานปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนคร เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ผู้มีคุณูปการ และหน่วยงาน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน