Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าว Youtube

ภาพข่าวและกิจกรรม

นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี